Sociaal Juridisch Spreekuur

Het Sociaal Juridisch Spreekuur (sociaal raadslieden) is er voor korte juridische vragen over bij voorbeeld:

uitkeringen, belastingen en toeslagen, arbeid en ontslag, consumentenzaken, woon- en huurzaken, onderwijs, studiefinanciering, personen- en familierecht, erfrecht, onderhoudsplicht en alimentatie, vreemdelingenrecht.

Contact: PuurZuid
T 020-5706262

Deel dit bericht: