Buurtenquête

Stadsdeel Zuid wil graag weten wat er speelt in de verschillende buurten van Zuid. Iedereen die in Zuid woont kan de buurtenquête invullen.
De resultaten van de enquête worden, samen met informatie uit de buurtgesprekken, inspraakreacties en onderzoeken, gebruikt bij het opstellen van het Gebiedsplan voor 2017.
De enquête staat online van 20 juni t/m 15 juli. Invullen kost ongeveer 10 minuten.

https://www.amsterdam.nl/stadion-en/

Laat een reactie achter