Buurtdiensten

Opmerkingen of aanvullingen op deze zorg- en welzijnskaart kunt u doorgeven aan (m.dezorzi@soozamsterdam.nl).

SOOZ is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de aankondiging.


DIENSTVERLENING en ZORG

Financieel Café

Voor vragen over geldzaken of hulp bij het orde scheppen in de financiële situatie.

Huis van de Wijk Olympus,
Olympiaweg 29

020-575 4610
Spreekuur: donderdag van 9.00-12.00 uur.

Huiselijk Geweld

Mensen die hun verhaal willen vertellen of advies of hulp willen. Denk aan slachtoffers, plegers, kinderen, familie en buren.

020-611 6022
www.shg-amsterdam.nl

Loket Zorg en Samenleven Zuid

Informatie op het gebied van welzijn, zorg en wonen.

Huis van de Wijk Olympus,
Olympiaweg 29

020-252 4255
Maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur.

Telefooncirkel

Deelnemers worden iedere dag gebeld om te horen of ze het goed maken.

PuurZuid
Sabien Metselaar
020-23 59 765

ETEN en EETTAFELS

BUURzaam Koken | Buurzaam Eten

Samen koken en eten met wat over is van ondernemers in de buurt.

PuurZuid
Suzanne Oehlen
020-23 59 427

De Eetkamer

Voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) Donderdag van 16.30-19.30 uur.

Baarsstraat 31
Kosten 5 euro per keer

Hanneke de Gooijer
06 4517 2873

De Gezonde Hap

Donderdag van 10.30 tot 13.00 uur. (Ex-)GGZ-cliënten en buurtgenoten leren elkaar op een andere wijze kennen en bereiden samen wekelijks een gezonde en lekkere lunch.

Kosten: 2 euro
Huis van de Wijk Olympus
Olympiaweg 29
020-788 5922

Eettafel Willem de Zwijgerkerk

Van september t/m-mei is er elke 14 dagen op donderdag om 17.45 uur een eettafel voor buurtbewoners.

Kosten: 5 euro
Olympiaweg 14
020-662 2700

Olympisch Kwartier Cordaan

Lekker eten in ‘de Eethoek’
Dinsdag 17.30-19.30 uur.

Amstelveenseweg 308
Reserveren:
06-4923 5311
of
lcorlu@cordaan.nl

HAND-EN-SPANDIENSTEN

Alle Handen Helpen

Voor hulp door vrijwilligers aan alleenstaande ouders en ouderen, door klusjes in en om het huis te doen die de leefomgeving verbeteren en/of energie besparen.

p.a. Stichting SOOZ
J.M. Coenenstraat 4
1071 WG Amsterdam

info@allehandenhelpen.nl

HULPMIDDELEN

Cordaan Zorgwinkel

Voor uitleen, verhuur en verkoop van diverse hulpmiddelen.

Bilderdijkstraat 132 en
A.J. Ernststraat 238
0800-2887 766

Rolstoel, rollator en krukken

Voor uitlenen van en kleine reparaties aan hulpmiddelen.

Welzorg Servicepunt
Gyroscoopweg 78-80

020-431 3516
www.welzorg.nl

MEDISCHE en PSYCHISCHE ZORG en ONDERSTEUNING

Alzheimercafé van PuurZuid

Eerste dinsdag van de maand van 19.00-21.00 uur.

Odensehuis, Hygiëastraat 4
Hygiëaplein.

Sabien Metselaar, sociaal werker.

10 020-570 6357
www.puurzuid.nl

Huisartsenpost

Alleen te bezoeken na telefonische afspraak.

0880-030 60

MS vereniging

Zaterdag van 13.00-16.00 uur.

Locatie:
Olympisch Kwartier Cordaan
Amstelveenseweg 308

Kijk op www.msvnamsterdam.nl voor data en programma.

Odensehuis

Inloop-, ontmoetings- en informatie-centrum voor mensen met dementie en hun familie en vrienden.

Maandag van 13.00-17.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.30-16.30 uur.

Hygiëastraat 4
020-337 4244

Parkinson Café Amsterdam

Elke derde dinsdag van de maand van 15.00-17.00 uur

Locatie:
Olympisch Kwartier Cordaan
Amstelveenseweg 308

Informatie:
Linda Corlu-Kuipers
olymp.kwart@cordaan.nl
06-3166 7395

Vriendendiensten (maatjescontact)

Voor mensen met psychiatrische klachten die in een sociaal isolement verkeren.

Amsterdamse Vriendendiensten
Oranje Nassaulaan 51 II

020-683 9260
www.vriendendiensten.nl

OVERIGE

Buurtlink

Hier lees je alle nieuwtjes uit de buurt en je kunt zelf eenvoudig berichten, foto’s en meer toevoegen.

Vraag en aanbod van diensten.

Peerby

Met Peerby kun je spullen lenen van mensen in je buurt.

www.peerby.nl

SeniorenStudent

SeniorenStudent heeft als doel ouderen te helpen, van gezelschap te voorzien en te zorgen dat ze zich bijgestaan voelen. Anderzijds biedt het studenten een maatschappelijke en sociale bijbaan die aansluit bij hun studie en interesses.

www.seniorenstudent.nl

SOCIAAL CONTACT

020Studio

Creatief cultureel centrum met workshops en het nuttigen van biologische koffie, sapjes en hapjes.

Rietwijkerstraat 27
020-777 3018

HoofdKWartier

Ontmoetingsplek voor buurt-
genoten van waaruit zij activiteiten kunnen organiseren en buurthulp kunnen coördineren.

Hoofddorpweg
25 020-617 0193
www.hoofdkwartier25.nl

Huis van de Wijk Olympus

Een plek voor ontmoeten, samenwerken en activiteiten organiseren.

Koffie-inloop op werkdagen
van 9.00-12.00 uur

Olympiaweg 29
020-679 6825
www.soozamsterdam.nl

Lesbocode

Dinsdag van 10.00-12.00 in
Huis van de Wijk Olympus.

Olympiaweg 29
www.lesbocode.nl

Willem de Zwijgerkerk

Onder andere gespreksgroepje, ontmoeting en koffie voor zelfstandig wonende
(ex)psychiatrische patiënten, bridgeclub en koffie-inloop.

Olympiaweg 14
1076 VX, Amsterdam
020 662 2700

Zij in Zuid

Programma voor vrouwen uit de Stadionbuurt. Vrijdag 13.00-17.00 in Huis van de Wijk Olympus, Olympiaweg 29.
020-679 6825.

SPORT

Golden Sports Fit for life 65+

Voor senioren die in de buitenlucht willen bewegen.
Maandag en woensdag van
10.30-11.30 uur.

Sportpark Olympiaplein.
info@goldensports.nl
06 1428 3490

Meer bewegen voor ouderen

Bijvoorbeeld in Huis van de Wijk Olympus, Olympiaweg 29:

Dansgym voor de prettig gevulde mens: maandag van 9.30-10.30 uur.

Yoga: maandag van 10.45-11.45 uur.

Voor info over andere locaties:
www.mbvo-amsterdam.nl
020-886 1070

THUISZORG

Senioren Zorg Plan

Zorg aan ouderen thuis. Gespecialiseerd in het ondersteunen van cliënten met een vorm van dementie.

Achillesstraat 108-BG
020-379 5056.

VERVOER

Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV)

Voor Amsterdammers van 75 jaar en ouder en voor Amsterdammers met een beperking.

Info via de WMO-Helpdesk
0800-0643.

Buurthulp Puur Zuid

Hulp en begeleiding bij ziekenhuisbezoek, huisarts etc.

Adinda de Baat
06-1258 7999

Valys vervoer

Voor vervoer buiten de regio voor reizigers met een mobiliteitsbeperking.

Voor sociaal en recreatief vervoer.

0900-9630.