Over SOOZ

admin-logoSOOZ – Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid – is een organisatie voor samenlevingsopbouw en is vooral actief in het voormalige stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid.
SOOZ ontwikkelt en realiseert projecten ter verbetering van de leef- en woonomgeving.
De medewerkers ondersteunen en begeleiden groepen bewoners, waarbij de inzet van de bewoners centraal staat.
Daar waar het kan zoekt SOOZ de verbinding met ondernemers.

Zie ook: www.soozamsterdam.nl

Onderdelen van SOOZ zijn:

Natuur&Milieuteam Zuid: www.nmtzuid.nl

Huis van de Wijk Olympus: www.huisvandewijkolympus.nl

Hoofdkwartier: www.hoofdkwartier25.nl